Πλαστική συγκόλληση και κοπή με υπερήχους

Παράγουμε συγκολλητές, γεννήτριες e εξατομικευμένα συστήματα αυτοματισμού για συγκόλληση και κοπή θερμοπλαστικών υλικών με υπερήχους

Ως κορυφαία εταιρεία στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών υπερήχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατασκευάζουμε γεννήτριες υπερήχων και συμπληρωματικό εξοπλισμό (μετατροπείς, ενισχυτές και ηχοβολείς) που εκτιμώνται ιδιαίτερα για την ευκολία εγκατάστασης και χρήσης τους. Δείτε την τεχνολογία μας σε δράση!

Εφαρμογές συγκόλλησης υπερήχων

Τα προϊόντα μας

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!