Διήθηση

Κοπή και συγκόλληση φίλτρων και υλικών φίλτρων

Ο αέρας της καινοτομίας

Αέρας, νερό, σκόνη... Σήμερα, η βιομηχανία διήθησης μπορεί να βασιστεί στην τεχνολογία υπερήχων τόσο για την κοπή όσο και για τη συγκόλληση.

Είναι μια προηγμένη επιλογή που εξαλείφει τα δυνητικά μολυσματικά παραδοσιακά συστήματα συγκόλλησης.

Με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι οι κοπές και οι συγκολλήσεις είναι αισθητικά τέλειες, καθαρές και ασφαλείς, όπως απαιτεί η αγορά και τα πρότυπα.

Επιπλέον, μπορούμε να κατασκευάσουμε εξοπλισμό που ενσωματώνεται στις διαδικασίες σας: χειροκίνητο, αυτόματο και ημιαυτόματο.

Συγκολλήσιμα εξαρτήματα

Πλεονεκτήματα

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!