Κοπή με υπερήχους 30 kHz - Σύστημα κοπής με μήτρα

Εκτός από τη συγκόλληση, με την τεχνολογία των υπερήχων είναι δυνατή η κοπή, η κοπή σε μήτρα ή η δημιουργία μικρών οπών, ανάλογα με το πάχος των υλικών.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ζητήστε μια προσωπική διαβούλευση και ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας υπερήχων για την επιχείρησή σας.

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!