Filtrace

Řezání a svařování filtrů a filtračních materiálů

Vzduch inovací

Vzduch, voda, prach... Dnes se filtrační průmysl může spolehnout na ultrazvukovou technologii při řezání i svařování.

Jedná se o pokročilou volbu, která eliminuje potenciálně kontaminující tradiční systémy lepení.

Další výhodou je, že řezy a svary jsou esteticky dokonalé, čisté a bezpečné, jak to vyžaduje trh a normy.

Kromě toho můžeme vyrobit zařízení, které se integruje do vašich procesů: manuální, automatické a poloautomatické.

Svařitelné součásti

Výhody

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!