Průmyslová ultrazvuková technologie

Jak funguje ultrazvukové svařování

Provoz ultrazvuku

Ultrazvukové svařování spočívá v procesu mechanického kmitání při ultrazvukové frekvenci, při kterém dochází k místnímu tavení v kontaktní zóně mezi sonotrodou a svařovaným dílem.

Síťová frekvence 50/60 Hz je transformována a zesílena ultrazvukovým generátorem jako elektrický signál a piezoelektrickým snímačem přeměněna na pohybovou energii.

Tato energie dodávaná generátorem a přiváděná na akustickou sestavu musí být dostatečná k překonání setrvačných momentů hmot, které se mají uvést do pohybu, a tření mezi jednotlivými částmi.

Výhody pokročilé technologie, jako je ultrazvukové svařování, jsou četné:

  • Velmi krátké svařovací cykly (od několika desetin sekundy).
  • Absolutní konzistence výsledků
  • Velmi nízká spotřeba energie, která souvisí pouze s fází svařování.
  • Žádný výplňový materiál
  • Díly jsou esteticky dokonalé, velmi odolné a okamžitě připravené k použití.

Průmyslové aplikace ultrazvuku

Energetičtí ředitelé při ultrazvukovém svařování

Aby se zmenšily třecí plochy mezi díly, které ztěžují zahájení tavicího procesu, je vhodné vytvořit na samotných dílech geometrické výstupky, tzv. energetické direktory, které umožňují tavení materiálu na relativně malé ploše.

Pro výběr nejvhodnější geometrie energetického řediče pro vaši aplikaci uvádíme níže několik příkladů a v každém případě jsme vám k dispozici, abychom vám nabídli naše zkušenosti a technické znalosti.

Jak ukazují výše uvedené obrázky, trojúhelníkový řez na spáře slouží ke koncentraci energie ultrazvuku, takže se povrch spáry rychle rozpouští.

Mezi běžné spoje, u kterých se používá energetický direktor, patří: tupé spoje, segmentové spoje a spoje na pero a drážku.

Výše uvedené spoje se doporučují pro hermeticky uzavřené díly nebo pro plasty, které rychle přecházejí z pevného stavu do roztaveného.

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!