Termoplasty

Ultrazvukové svařování termoplastických materiálů

Rychlé, účinné a nákladově efektivní řešení

Plasty jsou součástí našeho každodenního života.
Je to bezpochyby nejrozšířenější materiál a neexistuje průmyslové odvětví, které by ho nepoužívalo.
Ultrazvuk je ekonomicky a funkčně nejvýhodnějším systémem pro laminování nebo řezání termoplastických materiálů s širokou škálou zpracování.

Již více než 40 let nahrazují tradiční montážní systémy s rozpouštědly, lepidly, lepidly a tavnými technikami: krok vpřed i z hlediska zdraví a životního prostředí.

Využití ultrazvukové technologie je prakticky nekonečné a týká se mnoha odvětví a aplikací.

Řešení

Výhody

Vogliamo aiutarti

Lascia un recapito. Ti ricontatteremo al più presto!